Dylan Edwards

Eiddo masnachol ac amaethyddol a thai; tir amaethu a thenantiaethau; Ewyllysiau Trusts a Phrofiant; Materion Tribiwnlys Tir a Chofrestru Tiroedd ac Eiddo; Olyniaeth; Partneriaethau a Chyflogaeth.

Ledled Gogledd Cymru a’r DU

DYLAN EDWARDS | CYFRYNGWR

Fy Nghefndir

Bu Dylan un gyfreithiwr yng Ngwynedd am bron i 30 mlynedd. Bu’n Gynghorydd Sir am 13 mlynedd ac yn Aelod o Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru am 3 blynedd . Y mae`n ffermwr gyda gwybodaeth eang am amaethu. Bu’ n Gadeirydd llywodraethwyr ysgolion cynradd ac ysgol uwchradd ac yn Gadeirydd Pywllgor Cynllunio ac Addysg a Chyllid Cyngor Gwynedd.

Amdanaf i – Dylan Edwards

Cymhwysodd yn gyfreithiwr ym 1993.

Aelodaeth: Cymdeithas y Gyfraith; Awdurdod Rheoleiddo Cyfreithwyr; Cymeithas Cyfreithwyr Cymru; Cymdeithas Frenhinol Syrfewyr Siartedig (RICS)- Cyfryngwr Gwerthuso; Cyngor Cyfryngwyr Sifil; Sefydliad Siartedig Cyflafareddwyr .

Addysg: Prifysgol Cymru; Coleg Prifysgol Llundain (UCL); Coleg y Gyfraith, Christleton .

leithoedd: Cymraeg a Saesneg.

Ffoniwch i drafod eich anghenion a gweld sut y gallaf helpu.

Yn gwasanaethu yng Nghymru a LLoegr